Số 338 Ngô Gia Tự - Hải Phòng

Công ty TNHH Quảng cáo và Dịch vụ Nguyên Khôi

BIỂN QUẢNG CÁO, CHỮ NỔI CÓ ĐÈN LED

Một số dự án biển quảng cáo, chữ nổi có đèn led nổi bật mà Quảng cáo Nguyên Khôi mới thi công và hoàn thiện